Handelsagent, selvstendig næringsdrivende som i en annens navn (hovedmannen) og for dennes regning på vilkår fastsatt i kontrakt forbereder salg eller kjøp, tar opp bestillinger eller innhenter kjøpetilbud. Dersom det er avtalt med hovedmannen, kan en agent også slutte bindende salg. Se handelsagentur.