Hugo, mannsnavn, tysk kortform av navn på Hug-, av norrønt hugr, 'sinn, hug'. Navnedag 17. november.