Gunhild, kvinnenavn, norrønt Gunnildr, Gunnhildr, av gunnr, guðr, 'kamp, strid', og hildr, som også betyr 'strid', men trolig betegner 'stridskvinne, valkyrje' når det står som etterledd i kvinnenavn. Forekommer også i formen Gun(n)ild. Navnedag 30. januar.