Grip stavkirke, kirke i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, på Gripholmen. Enskipet hallkirke, muligens fra 1300-tallet; trehvelv og takrytter kan være fra 1600-tallet, mens våpenhus og sakristi ble bygd på 2. halvdel av 1800-tallet. Veggmalerier fra 1621. Altertavle fra ca. 1500, sannsynligvis fra Nord-Tyskland.