Gavl, den del av ytterveggen på et hus som mer eller mindre direkte slutter seg til husets skrånende takflater. Fra middelalderen og frem til 1700-tallet var de sammenhengende gavlrekker typiske for de mellom- og nordeuropeiske bybilder, likesom gavlpartiene var et yndet objekt for livfull arkitektonisk utfoldelse. Gavl eller gavlvegg kan også betegne husets kortvegger, uansett takformen.