Folkebladet

Av .

Folkebladet er ei regionavis for Midt-Troms. Avisa blei grunnlagt i 1965 med namnet Troms Folkeblad. Eigar er Polaris Media ASA. Hovudkontoret ligg på Finnsnes, men avisa har òg kontorer i Bardufoss og Sjøvegan. Avisa som starta som lokalavis dekkjer i dag 10 kommunar (7 kommunar frå 2020) i Midt-Troms, og eit stort geografisk område: Senja-kommunene, innlandskommunene Målselv og Bardu – og sørover til og med Lavangen.

Faktaboks

også kjent som:
Folkebladet

Hausten 2018 hadde Folkebladet omlag 5 500 digitale abonnentar. Papirutgåva hadde omlag 3 900 abonnentar og kjem ut seks dagar i veka, måndag til laurdag. Avisa hadde totalt 16 700 lesarar ein gjennomsnittsdag hausten 2018 (Kjelde: Mediebedriftenes Landsforening 2019). Avisa satsar på TV, og Folkebladet TV lagar to innslag kvar dag.

Sjefredaktør: Steinulf Henriksen.

Historie

Halvdan Kvernmo var den fyrste redaktøren til Troms Folkeblad.
Kvernmo
Norsk presses historie.
Stemninga på julebordet til avishuset Troms Folkeblad lyt til å ha vore god. Den fyrste redaktøren, Halvdan Kvernmo, sit i andre rekke, heilt til venstre. Biletet er tatt ein gong på 60-talet.
Redaksjonen i Troms Folkeblad
Folkebladet.

Aviskonkurranse i Midt-Troms

Troms Folkeblad kom ut fyrste gong på Finnsnes i Lenvik kommune 15.november 1965. Næringslivskrefter rundt Finnsnes Handelstandsforening, men også representantar for ulike politiske avskygningar, ønskte å lage ei avis for midtfylket i Troms. Dei la planar om å kjøpe Senjens Blad som var til sals, og som i ulike variantar hadde kome ut på same stad sidan 1907. Samstundes ønskte partiet Venstre eit talerør i distriktet, og vann til slutt drakampen om å overta Senjens Blad sommaren 1965. Dermed måtte ein legge planar for ei heilt ny avis, og kapital samla inn. Nokre månader seinare var Troms Folkeblad etablert med gammalredaktøren i Senjens Blad som fyrste redaktør og med fleire andre medarbeidarar frå same avis.

Den nye avisa må nok også sjåast i samanheng med meir langsiktige utviklingstrekk, knytt til oppkomsten av Finnsnes som eit stadig viktigare sentrum i Midt-Troms. I 1950 var det 884 innbyggjarar her, tjue år seinare 2619. Ved århundreskiftet fekk Finnsnes bystatus. Bakgrunnen for denne ekspansjonen for Finnsnes med omland var etablering av eit landsgymnas i 1946 (som kom til Finnfjordbotn utanfor Finnsnes tre år seinare), eit ferrosilisumverk midt på 1950-talet, ein tremassefabrikk i nabokommunen Sørreisa og militærutbygging, både i Lenvik kommune og i nabokommunar i Midt-Troms og Indre Troms. Eit uttrykk for den auka betydninga denne regionen fekk i avisbiletet, i spennet mellom Nordlys i Tromsø og Harstad Tidende, er at Nordlys etablerte sitt fyrste distriktskontor her alt i 1954. Det blei rett nok oppgitt alt etter eitt år, men frå 1961 hadde Nordlys permanent eit eige kontor på Finnsnes. Troms Folkeblad måtte derfor kjempe om sin eksistens både mot Senjens Blad og Nordlys (som i 1968 hadde ei hushaldsdekning på 60 prosent i Lenvik kommune). Avisa sleit tungt i starten, men kom over kneika.

Jamnstor med konkurrenten

I 1970 måtte konkurrenten Senjens Blad gi opp. I 1974 gjekk avisa over til offset, og ti år seinare kom avisa for fullt inni dataalderen. Eit stort byks framover fekk Troms Folkeblad då eigarane av ferrosilisumverket like utanfor Finnsnes, Fesil-Nord, gjekk inn med ny kapital i 1989. Då hadde avisa for fyrste gong like stor hushaldsdekning i Finnsnesområdet som Nordlys, 57 prosent. To år seinare vart Folkebladet dagsavis, og frå 1997 har Steinulf Henriksen vore sjefredaktør i avisa.

Dominans i distriktet

Steinulf Henriksen har vore redaktør i Folkebladet sidan 1997. Her blar han i eit opptrykk av fyrste utgåve av Troms Folkeblad som kom ut 15. november 1965.
Redaktør, Steinulf Henriksen
Folkebladet.

På 1990-talet blei Troms Folkeblad overtatt av den ekspanderande Harstad Tidende-gruppen (frå 2008 Polaris Media), ein del av «Schibsted-sfæren». I 2008 hadde Troms Folkeblad fire avdelingskontor og om lag 30 tilsette, og var no heilt dominerande i sitt distrikt.

Eigarselskapet bytte namn frå Troms Folkeblad AS til Folkebladet AS i forbindelse med 50-årsjubileeet i 2015. Då hadde det gamle namnet, Troms Folkeblad, ikkje vore i bruk på avisa på tjuge år.

Redaktør

  • Halvdan Kvernmo (1965–1968)
  • Adrian Skogmo og Georg Prahl Harbitz (april til november 1968)
  • Kjell A. Aarstein (november 1968 til januar 1969)
  • Rolf Lofthus (1969–1971)
  • Torstein W. Tengelsen (1972–1973)
  • Jarle A. Larssen (1974–1987)
  • Adrian Skogmo (1987–1989)
  • Rolf A. Erstad (1989–1997)
  • Steinulf Henriksen (1997-)

Ekstern lenke

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Idar Flo (red.) Norske aviser fra A til Å, 2010. I Hans Fredrik Dahl (red.) Norsk presses historie 1-4. Universitetsforlaget, 2010.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg