Florø lufthavn, Florø

Florø lufthavn av /Wikimedia Commons. CC BY SA 4.0

Florø lufthavn, Flora, er en sivil, regional lufthavn. Lufthavnen ligger i Flora kommune, Sogn og Fjordane, rundt 2 km fra Florø sentrum. Lufthavnen ble åpnet i 1971.

Historie

Florø fikk, som så mange andre steder på vestlandet, anløp av sjøfly på 1930-tallet. Som signalanløp på kystruten mellom Trondheim og Bergen kunne man fly fra Florevika.

På 1950-tallet ble det presentert planer om en flyplass på land i Florø, og en kommunal flyplasskomité ble nedsatt. Komitéen la frem planene i 1956, og anbefalte en plassering på Havreneset. Kommunaldepartementet godkjente finansieringen, og anleggsarbeidet startet opp høsten 1956. Flyplasskomitéen hadde lansert planer om å kunne benytte Florø som nav, der sjøfly kunne knytte resten av fylket sammen, og fly passasjerene til Gunnhildvågen – like ved den nye flyplassen.

Florø kommune hadde i utgangspunktet planer om en rullebane på 400 meter, med mulighet for utvidelse til 1800 meter. Men, arbeidet ble stoppet allerede i desember 1956, da flyselskapet Vestlandske Luftfartsselskap måtte endre sine planer. De ønsket å benytte Twin Otter i vinterrutene, men fikk ikke godkjent dette. Arbeidet med flyplassen ble derfor stoppet helt opp.

I 1964 ble planen for norske stamflyplasser lagt fram. Der var ikke Florø prioriert, men når kortbaneflyplassene skulle bygges på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, var Florø med, sammen med Ørsta-Volda og Sogndal. 28. juli 1971 åpnet daværende samferdselsminister Reiulf Steen den nye lufthavnen for Florø.

I 2000 ble rullebanen utvidet fra 800 til 1 300 meter.

Flyoperatører

DAT opererte rutene til Florø med ATR 42 av /Wikimedia Commons. CC BY SA 3.0

Widerøe opererte rutene ved Florø lufthavn fra starten av, og helt fram til 2000. Da overtok Coast Air rutene, etter å ha vunnet det statlige anbudet.

I 2003 var det igjen klart for skifte av selskap i Florø. Danske Danish Air Transport (DAT) vant anbudet, og overtok rutene mellom Florø og Oslo, samt Florø og Oslo. De beholdt rutene til 2012.

Widerøe vant anbudet på rutene fra 2012 – 2016, ved å levere et tilbud uten å kreve statlig tilskudd. Dette ble klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, fordi man mente Widerøe kryssubsidierte rutene ved å øke tilskuddskravet på anbudsruter der de ikke har konkurranse. Samferdselsdepartementet avgjorde etter dette at flyrutene mellom Oslo – Florø og Florø – Bergen skulle tas ut av det statlige anbudet, og tilby rutene på det åpne, kommersielle markedet.

Oljebase

Offshorevirksomheten i Nordsjøen førte til at Florø lufthavn i 1994 fikk heliport. Rullebane på 1 300 meter og heliport har ført til at Florø lufthavn er en av landets mest trafikkerte lufthavner, der mannskapsutskiftninger i Nordsjøen har en betydelig andel.

Trafikkdata

År Antall reisende (inkl. transitt)
2016 146 437
2017 140 891
2018 141 866
  • ICAO: ENFL
  • IATA: FRO
  • Betjening: AFIS
  • Rullebane (TODA): 1199/1199 meter

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg