Erwin Strittmatter, tysk forfatter. Regnes som en typisk representant for den sosialistiske realisme i det tidligere Øst-Tyskland. Hans forfatterskap behandler i det alt vesentlige livet blant bøndene, og sentralt står ofte problemene i forbindelse med den sosialistiske kollektiviseringen av landbruket. Mest kjent er romanene Ochsenkutscher (1950), Ole Bienkopp (1963), Der Wundertäter (3 bd., 1957–80) og Der Laden (3 bd., 1983–92). Skrev også dramaer.