Utviklingsroman, se Bildungsroman og dannelsesroman.