Else Olaug Mundal, norsk filolog. Cand.philol. 1971. Dosent i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo 1977–84, professor sst. 1985–94, professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen fra 1994. Har skrevet om sagatekster, tolking av Edda- og skaldedikt, mytologiske og religionshistoriske emner.