Didrik, mannsnavn, av glty. Theodorik, 'folkehøvding', samme navn som norsk Tjodrek, norrønt Þjóðrekr av norrønt þjóð, 'folk', og norrønt -rekr av rikar, 'høvding'. Navnedag 7. august.