Oslo, privat, norsk, vitenskapelig høyskole til utdanning av prester, kristendomslærere og kateketer i Den norske kirke. Bakgrunnen for opprettelsen av Menighetsfakultetet var ønsket om en mer bekjennelsestro teologiundervisning i tilknytning til en mer pietistisk og ortodoks lutherdom og til norske vekkelsestradisjoner, i motsetning til en mer liberal, kulturåpen teologi. Teologiske forskjeller mellom Menighetsfakultetet og Universitetets teologiske fakultet er i løpet av de siste tiårene utjevnet atskillig, men på enkelte punkter er de fortsatt tydelige.

Menighetsfakultetet ledes av et forstanderskap som igjen velger et styre. Det ble lenge drevet for bare innsamlede midler, men siden 1970 har man søkt statsbidrag. Menighetsfakultetet utgir bladet Lys og Liv (1935–), Tidsskrift for Teologi og Kirke (1930–), samt studentorganene Mellom Søsken og Ung Teologi. Nye lokaler på Majorstua i Oslo ble tatt i bruk 1972. Ca. 800 studenter (2005).

Da regjeringen Michelsen i 1906 utnevnte den liberale Johannes Ording til professor i teologi ved Universitetet i Oslo, nedla den konservative professor Sigurd Odland sitt embete i protest. Konservative kirkefolk fremmet ønske om en alternativ undervisning, og det ble samlet inn ca. 125 000 kr. Konstitueringen av Menighetsfakultetet fant så sted på et møte i Oslo 16. oktober 1907. Høsten 1908 begynte undervisningen med Odland og prestene Edvard Sverdrup og Peter Hognestad som lærere. Senere også bl.a. Ole Hallesby, Karl Vold, Daniel Andreas Frøvig og Olaf Moe.

De første studentene måtte avlegge eksamen ved Universitetet, men ved lov av 16. mai 1913 fikk fakultetet eksamensrett, mot at dets lærere ble godkjent av Kongen. Siden 1919 har lærerne hatt tittel av professor. I 1925 ble Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar opprettet, det fikk sitt institutt for kristendomskunnskap 1967 og ettårig kateketseminar 1977. Fra 1990 har fakultetet også hatt rett til å tildele den teologiske doktorgrad. Kvinner har hatt adgang til de teoretiske studier siden opprettelsen, mens de først fikk adgang til det praktisk-teologiske seminar i 1976. Som første private høyskole har Menighetsfakultetet rett til å bruke betegnelsen vitenskapelig høyskole fra 2005.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

6. mars 2009 skrev Bernt Oftestad

En informativ og velskrevet artikkel. La meg likevel komme med noen merknader: Burde det ikke lages en liten litteraturliste, der i hvert fall Nomes Brytningstid (1958) og Festskriftet til 100-årsjubileet tas med. Vi utdanner i dag også prester/pastorer i samarbeid med Metodistkirken og Pinsebevegelsen og Den katolske kirke. Vi utdanner også diakoner i samarbeid med Diakonova/Menighetssøsterhjemmet. Kvinner fikk i 1976 adgang til å ta full praktisk-teologisk eksamen.Bernt T.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.