Domssogn, embetsdistrikt (rettskrets) for en tingrett.