Suldalsvassdraget er det lengste og vannrikeste vassdraget i Rogaland. Nedbørfeltet omfatter de nordøstre delene av Suldal kommune samt tilstøtende områder i fylkene Telemark (Vinje) og Vestland (Ullensvang).

Vassdragets øverste kilde er breen Solfonn på Hardangervidda. Avløpet fra flere småbekker herfra samles i Vivassdalen som fører sørvestover til Valldalsvatnet (745–675 meter over havet). Herfra renner Storelva videre mot sørvest til Røldalsvatnet (regulert 363–380 meter over havet). Avløpet fra dette vannet er Brattlandalsåa som renner sørover gjennom Brattlandsdalen til Suldalsvatnet (69–67 meter over havet) i Rogaland. Herfra renner Suldalslågen med hovedretning vestover til tettstedet Sand ved Sandsfjorden.

Viktigste tilløp til hovedløpet av elva er Roaldkvamsåa med tilløpene Nordmorkåa/Kvanndalsåna og Bleskestadåa, som munner ut i den nordøstre enden av Suldalsvatnet, og Stølsåa som munner ut i Brattlandselva like ovenfor dennes utløp i Suldalsvatnet.

Kraftutbygging

Vassdraget, medregnet overføringene av Ulla og Førre (se Ulla-Førre) og de øverste delene av Årdalsvassdraget (se Årdalselva – Hjelmeland), er sterkt regulert og har i alt 30 små og store kraftstasjoner med en samlet maksimal ytelse på 2876 MW og midlere årsproduksjon på 10 229 GWh, som er snaut åtte prosent av landets totale årlige vannkraftproduksjon per 2019. Kvilldal kraftverk (1240 MW, 3612 GWh), som også utnytter nedslagsfelter i vassdrag som renner ut i Jøsenfjorden (Ulla-Førre), er landets største kraftstasjon regnet etter maskininstallasjon og den nest største (etter Tonstad i Sirdal) etter midlere årsproduksjon.

I selve Suldalslågen, det vil si nedenfor Suldalsvatnet, er det ingen større kraftstasjoner, men Suldalsvatnet er magasin for Hylen kraftverk innerst i Hylsfjorden.

Fiske

Suldalslågen er blant Rogalands beste elver for sportsfiske etter laks. Sandsfossen, som ligger om lag 300 meter fra sjøen, stopper laksen på vandring opp i elven, og på denne strekningen har det fra de eldste tider vært et verdifullt laksefiske. Etter kraftutbyggingen er det bygd nye laksetrapper i Sandsfossen, som skal sikre en tidligere og jevnere oppgang av laks. Laksefisket i Suldalslågens nedre del kan rettshistorisk føres tilbake til 1283. I 1838 kom fisket i sin helhet over på private hender. Av fosser i denne delen av elva kan nevnes Gjuvefossen og Sandsfossen.

I 2019 ble det fanget i alt 4750 kg fisk i Suldalslågen hvorav 4749 kg var laks. Samlet fangst i elva utgjorde dette året 11 prosent av det oppfiskede kvantum i elvene i Rogaland.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Olav Veka

Eg har gjort fleire rettingar som gjeld Suldal kommune og Sauda, m.a. direkte feil og inkonsekvensar. I Suldalsvassdraget er nemnd Gjuvefossen som er ukjend for meg, må vera fossestryka Juva, som ikkje eigentleg er ein vanleg foss. Noko av dette har eg 'retta' før, men feila er ikkje retta opp, heller ikkje det som gjeld kommunesamanslåinga i 1965. Frå Olav Veka

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg