Suldalsvassdraget, lengste og vannrikeste vassdrag i Rogaland. Nedbørfeltet omfatter de nordøstre delene av Suldal kommune samt tilstøtende områder i Telemark (Vinje) og Hordaland (Odda).

Vassdragets øverste kilder finner man ved Solfonn (1674 moh.) på Hardangervidda; herfra renner Valldalsåna mot sørvest til Røldalsvatnet (regulert 363–380 moh.). Herfra heter elva Brattlandselva og renner gjennom Brattlandsdalen sørover til Suldalsvatnet. Fra Suldalsvatnet renner Suldalslågen med hovedretning vestover til tettstedet Sand, hvor den munner ut i Sandsfjorden, den nordøstre arm av Boknafjorden. Av fosser i denne delen av elva kan nevnes Gjuvefossen og Sandsfossen.

Viktigste tilløp til hovedløpet av elva er Kvanndalsåna/Bleskestadåa, som munner ut i den nordøstre enden av Suldalsvatnet, og Stølsåna som munner ut i Brattlandsdalen like ovenfor dennes utløp i Suldalsvatnet.

Vassdraget, medregnet overføringene av Ulla og Førre (se Ulla-Førre) samt de øverste delene av Årdalsvassdraget (se Årdalselva - Hjelmeland), er sterkt regulert og har i alt 45 små og store kraftstasjoner med en samlet maksimal ytelse på 25 936 MW og midlere årsproduksjon på 109 064 GWh, som er 8,2 prosent av landets totale årlige vannkraftproduksjon per 2016. Kvilldal kraftverk (1240 MW, 3612 GWh), som også utnytter nedslagsfelter i vassdrag som renner ut i Jøsenfjorden, er landets største kraftstasjon regnet etter installert ytelse og den nest største (etter Tonstad i Sirdal) etter midlere årsproduksjon. Se Ulla–Førre.

I selve Suldalslågen, det vil si nedenfor Suldalsvatnet, er det ingen kraftstasjoner, men Suldalsvatnet er magasin for Hylen kraftverk innerst i Hylsfjorden.

Suldalslågen er blant Rogalands beste elver for sportsfiske etter laks. Sandsfossen, som ligger ca. 300 m fra sjøen, stopper laksen på vandring opp i elven, og på denne strekningen har det fra de eldste tider vært et verdifullt laksefiske. Etter kraftutbyggingen er det bygd nye laksetrapper i Sandsfossen, som skal sikre en tidligere og jevnere oppgang av laks. Laksefisket i Suldalslågens nedre del kan rettshistorisk føres tilbake til 1283, 1838 kom fisket i sin helhet over på private hender.

I 2016 ble det fanget i alt 4783 kg fisk i Suldalslågen hvorav 4475 kg var laks. Dette utgjør 10 prosent av det oppfiskede kvantum i elvene i Rogaland.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

6. september 2012 skrev Olav Veka

Eg har gjort fleire rettingar som gjeld Suldal kommune og Sauda, m.a. direkte feil og inkonsekvensar. I Suldalsvassdraget er nemnd Gjuvefossen som er ukjend for meg, må vera fossestryka Juva, som ikkje eigentleg er ein vanleg foss. Noko av dette har eg 'retta' før, men feila er ikkje retta opp, heller ikkje det som gjeld kommunesamanslåinga i 1965.

Frå Olav Veka

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.