Rogaland (energi)

Artikkelstart

I Rogaland produseres vannkraft og vindkraft. Tidligere ble det også produsert gasskraft.

Vannkraft

Elektrisitetsforsyningen formidles gjennom distribusjonsnett som eies av flere distribusjonsverk, hvorav de største er Lyse Energi AS og Haugaland Kraft AS.

Nettoforbruk av elektrisk energi i Rogaland var 2018 i alt 12 124 GWh eller 9,5 prosent av hele landets forbruk. Årlig produseres gjennomsnittlig 13 359 GWh vannkraft innen fylket, dette utgjør 9,9 prosent av landets totale produksjon (2019).

Produksjonen foregår i all hovedsak i fire utbyggingsprosjekter/områder: Suldal-Røldal (Suldalsvassdraget), Ulla-Førre som er overført til kraftverk i Suldalsvassdraget, Storelvvassdraget i Sauda og vassdragene som munner ut i Lysefjorden (Stølsåna/Lyseåna til fjordbotnen, Flørlielva på sørsiden). I disse fire områdene produseres vel 90 prosent av fylkets vannkraft (2019).

Når en ser bort fra det som det er gitt konsesjon for, og det som er vernet, utgjør gjenværende utbyggbar vannkraft i Rogaland ca. 953 GWh i midlere årsproduksjon, noe som svarer til 5,8 prosent av landets totale gjenværende utbyggingspotensiale for vannkraft (2019).

Vindkraft

Av vindkraft er det i Rogaland per 2019/2020 bygd ut 14 anlegg som har en samlet maskininstallasjon på 650 MW og en normalårsproduksjon på 2225 GWh. Dette gir fylket rundt 27 prosent av landets vindkraftproduksjon. Vindkraftanleggene fordeler seg med 11 i Jæren/Dalane og tre i nordfylket. Hele 98 prosent av normalårsproduksjonen skjer i Jæren/Dalane. Største enkeltanlegg er Bjerkreim og Tellenes i Sokndal med en årsproduksjon på henholdsvis 558 og 550 GWh.

Gasskraft

Rogaland har ikke lenger produksjon av gasskraft etter at anlegget på Kårstø i Tysvær, som var sporadisk i drift i årene mellom 2007 og 2014, ble besluttet nedlagt og demontert i 2017–2018. Nedleggelsen skyldes i første rekke svak lønnsomhet, både som følge av relativt høye priser på gass og de lave prisene på strøm, også i et langsiktig perspektiv.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg