Ørsdalsvatnet, vann i Bjerkreim kommune, Rogaland, det største i Bjerkreimvassdraget, 12 km2, lengde 16,5 km. 64 moh. Avløp Oreåna som faller ut i Bjerkreimsåna 2 km nedenfor Ørsdalsvatnet.