Personrett

Personrett, del av jussen som omfatter reglene om navnerett, personvern, verger og umyndige. Viktige lover innenfor personretten er vergemålsloven av 26. mars 2010 og personopplysningsloven av 15. juni 2018, som implementerte EUS personvernforordning i norsk rett. . Hele artikkelen