H-nummer, hjelpenummer som brukes internt særlig i helsesektoren for å identifisere personer som ikke har kjent fødselsnummer eller D-nummer.