Umyndiggjort, tidligere betegnelse på person over 18 år som var fratatt den rettslige handleevnen og ble satt under vergemål, se umyndige.