fødselsnummer

Fødselsnummer, individuelt identifikasjonsnummer for alle personer som er bosatt i Norge, eller er født i Norge, eller er blitt tildelt fødselsnummer.

Hjemmelen for å tildele fødselsnummer er folkeregisterloven av 9. desember 2016 § 2-2. Fødselsnummer tildeles ved første gangs registrering i Folkeregisteret, og tildeles personer som er født og/eller bosatt i Norge. Det er skattekontoret som er lokal folkeregistermyndighet, mens Skattedirektoratet er sentral registermyndighet og behandlingsanvarlig for registeret.

Et fødselsnummer har 11 sifre, hvorav de 6 første angir fødselsdato, de 5 siste utgjør personnummeret , som består av 3 individsifre og 2 kontrollsifre. For kvinner er det siste individsifferet et partall, for menn et oddetall.

Fødselsnummer og personvern

Ordningen med fødselsnummer ble innført i Norge i 1964. Det er et rasjonaliseringstiltak som er tatt i bruk blant annet av myndighetene, Forsvaret, banker og forsikringsselskaper.

Etter hvert finnes det betydelige mengder opplysninger om hver enkelt norsk borger i både offentlige og private dataregistre. Her ligger følsomme data om helse, skatteforhold, forsørgelsesbyrde osv. Fordi fødselsnummeret er et meget entydig identifikasjonsmiddel, representerer muligheten for sammenkobling av slike registre ved hjelp av fødselsnummer en trussel for den enkeltes frihet.

Personopplysningsloven av 15. juni 2018, som implementerer EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett, gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, og annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister. Loven bestemmer at fødselsnummer bare kan benyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. Dette er en videreføring av reglene i den tidligere personopplysningsloven av 2000.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg