Verge. Ble i eldre rettsspråk brukt om verger i sin alminnelighet og gikk senere over til å betegne den eller de personer som det pålå å dra omsorg for en sinnssyk, eventuelt ved innleggelse i psykiatrisk institusjon. Betegnelsen er ikke lenger i bruk.