Personnummer, de siste fem av de elleve sifrene i et fødselsnummer. De første seks sifrene er personens fødselsdato gjengitt slik: ddmmåå.