verge

Artikkelstart

Verge, person som varetar umyndiges interesser og opptrer som rettslig representant på umyndiges vegne i formuessaker. En person som er mindreårig (dvs. under 18 år) eller umyndiggjort kan som hovedregel ikke selv råde over sine midler eller pådra seg forpliktelser ved avtale. Et unntak gjelder for mindreårige, som kan inngå arbeidsavtale og disponere midler som han eller hun har tjent ved egen virksomhet etter fylte 15 år. Vergen kan ikke inngå arbeidsavtale på den umyndiges vegne, men derimot kan vergen heve den umyndiges arbeidsavtale når hensynet til den umyndige krever det.

Verge for en mindreårig er den som har foreldreansvar for den mindreårige etter reglene i barneloven, og som er myndig. Er den mindreårige uten fungerende verge, skal fylkesmannen oppnevne ny eller midlertidig verge. En oppnevnt verge har krav på vederlag for nødvendige utlegg og kan i særlige tilfeller få godtgjørelse for sitt arbeid. Vergen står under tilsyn av fylkesmannen.

Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.

Reglene om verger ble endret noe med den nye lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9, som trådte i kraft 1. juli 2013 og da erstattet både den tidligere vergemålsloven av 1927 og umyndiggjørelsesloven av 1898. I den nye loven brukes ordet både om verger for mindreårige, verger for voksne som er fratatt den rettslige handleevnen (i eldre terminologi umyndigjort) og om det som i den eldre loven kalles hjelpeverger. I forbindelse med den nye loven har fylkesmannen overtatt overformynderiets ansvar og oppgaver.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg