vergemål

Artikkelstart

Vergemål, forpliktelse og myndighet som en verge har til å handle på vegne av en person som mangler evnen til selv å dra omsorg for seg og det vedkommende eier, jf. vergemålsloven av 26. mars 2010. Loven har egne regler for mindreårige (under 18 år) og for voksne over 18 år som er satt under vergemål fordi vedkommende ikke er i stand til å ivareta sine interesser. For den sistnevnte kategorien ble tidligere ordet umyndiggjort benyttet.

Verge er den person som ivaretar den umyndiges interesser og handler på vegne av denne. Verge for mindreårige er den som har foreldremyndigheten etter reglene i barneloven, og som er myndig. Er den mindreårige uten fungerende verge, skal fylkesmannen oppnevne ny eller midlertidig verge. For voksne som er satt under vergemål, oppnevner fylkesmannen særskilte verger.

Hjelpeverge var tidligere betegnelse på en person som var oppnevnt av overformynderiet til å ivareta anliggendene til en annen person som ikke var umyndiggjort, når denne for eksempel på grunn av sinnslidelser, andre psykiske forstyrrelser, aldersdemens, utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke selv er i stand til å ivareta sine interesser generelt eller partielt. Begrepet hjelpeverge ble avskaffet da den nåværende vergemålsloven trådte i kraft i 2013.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg