Personregisterloven, tidligere norsk lov av 9. juni 1978, opphevet og erstattet av den første personopplysningsloven med virkning fra 1. januar 2001. Denne ble i sin tur erstattet av den nye personopplysningsloven av 15. juni 2018, som trådte i kraft 20. juli 2018 og dermed gjennomførte EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.