Paul Howard Douglas var en amerikansk sosialøkonom, politiker for Det demokratiske partiet og fra 1925 professor ved University of Chicago. Han beskjeftiget seg særlig med lønnsteoretiske problemer og arbeidsløshetsproblemet. Hovedverket er The Theory of Wages (1934). Han var også senator fra Illinois i 1948–66.