Charles Ulrick Bay, amerikansk finansmann og diplomat, født av norske foreldre. Politisk støttet Bay demokratene. 1946–53 var han ambassadør i Norge, og sammen med sin hustru skjenket han store beløp til beste for humanitære formål, til medisinsk forskning og til studieopphold i USA. Av et fond ble det bygget en redningsskøyte, Ambassador Bay, sjøsatt 1958. Bay ble etter tidligere ambassadør Florence Jaffray Harriman, den andre amerikaner dekorert med storkors av St. Olavs orden.