James Vincent Forrestal var en amerikansk forretningsmann og politiker. Han ble visemarineminister i 1940, marineminister i 1944 og USAs første forsvarsminister i 1947. Kort etter sin avgang begikk han selvmord, deprimert som følge av overanstrengelse.