Ethel og Julius Rosenberg, amerikansk ektepar som 1950 ble anklaget for atomspionasje til fordel for Sovjetunionen. De ble dømt til døden i 1951 og henrettet 1953 til tross for kraftige protestaksjoner i og utenfor USA. I tid faller Rosenberg-saken sammen med McCarthyismens mest aggressive periode.