Douglas MacArthur, amerikansk general. Soldat i første verdenskrig. Generalstabssjef 1930–35, utpekt av USAs president til å bygge opp det filippinske forsvar 1935–41, fra juli 1941 sjef for de amerikanske styrker i Fjerne østen. Ledet forsvaret av Filippinene fra desember 1941 til mars 1942. Fra mai 1942 sjef for de allierte styrker i det sørvestlige Stillehav; ledet gjenerobringen av Filippinene 1944–45 og var øverstkommanderende ved den japanske kapitulasjon september 1945. Deretter okkupasjonssjef i Japan til han ble sjef for FN-styrkene i Korea 1950. Han ble avsatt fra denne stillingen i april 1951 av president Harry S. Truman, en avgjørelse som vakte stor oppsikt. MacArthurs politiske og strategiske holdning hadde imidlertid lenge gått på tvers av regjeringens, bl.a. var han uvillig til å føre en begrenset krigføring i Korea. Memoarer, Reminiscences (1964).