William Green var en amerikansk fagforeningsleder, opprinnelig knyttet til gruvearbeidernes fagforbund. Han kom med i American Federation of Labor (AFL) i 1913 og var fra 1924 til sin død organisasjonens formann. Han støttet Roosevelts New Deal-politikk i 1930-årene.