Aritmetikk er læren om tallenes egenskaper og metoder til å regne med tall.I alminnelighet regner man at aritmetikk omfatter de fire regningsartene, altså addisjon subtraksjon multiplikasjon divisjon I tillegg er brøkregning, potensregning, rotutdragning og regning med logaritmer en del av aritmetikken.Tallenes delelighetsegenskaper regnes vanligvis som en del av tallteorien, men mange setter ikke noe klart skille mellom aritmetikk og tallteori.. Hele artikkelen