Regning, betegner gjerne utførelsen av de elementære aritmetiske operasjonene med tall: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, dels også rotutdragning. Siden mange tallsystemer egner seg lite til regning, tok man alt tidlig hjelpemidler i bruk selv ved enkle regneoperasjoner. Grekerne og romerne brukte abacus og regnebrett, og disse er ennå utbredt i deler av verden. Da det indiske tallsystemet kom i bruk i Europa ca. 1200 e.Kr., førte det med seg mange regnemetoder arvet fra hinduene og araberne. En av de første lærebøkene i aritmetikk, Paciuolos Summa, gir ikke mindre enn åtte forskjellige multiplikasjonsmetoder, bl.a. den fremgangsmåten som vi nå bruker, som kalles sjakkbrettmetoden. Den vanlige divisjonsmåte kaltes a danda eller overføringsmetoden, fordi man trekker ned sifrene etter hvert. Riktigheten av resultatene ble som regel undersøkt ved hjelp av ulike prøver.