Minuend er det første tallet i en subtraksjon, for eksempel tallet 14 i subtraksjonen 14 – 8 = 6. Tallet 8 kalles her subtrahend, og 6 er differens.