Teller er den delen av en brøk som står over brøkstreken.