Summere er å legge sammen, addere, det vil si å utføre en addisjon. Ordet brukes i matematikken særlig når det gjelder å bestemme summen av en rekke.