Dividend er det tallet som blir dividert ved divisjon. Det er det samme som telleren i en brøk.