Addere er det å legge sammen tall, altså å utføre en addisjon.