Produkt er resultatet av en multiplikasjon, altså det man får når man ganger sammen to eller flere tall eller matematiske uttrykk.