Dividere er det å utføre en divisjon, altså å dele et tall på et annet tall.