Multiplikand er det tallet (eller den matematiske størrelsen) i en multiplikasjon som skal multipliseres.