Subtrahend er det tallet som trekkes fra et annet i subtraksjon.