Multiplikator er det tallet som angir hvor mange ganger multiplikanden i en multiplikasjon skal tas som addend.