Subtrahere er det å trekke et tall fra et annet, altså utføre en subtraksjon.