Addend er et tall som legges til et annet tall, se addisjon.