Pluss, symbol +, regnetegn for addisjon; fortegn for positiv. Første gang tegnene + og – for addisjon og subtraksjon ble brukt i trykt skrift, var i en aritmetikk av den tyske matematiker Johann Widmann fra 1489.