Nyere mynter og pengeenheter

Penger, alminnelig godtatte betalingsmidler. Penger virker også som et mål på, og et middel for å oppbevare, verdier. Et pengevesen eller myntvesen er det system av penger som gjelder innen en stat eller monetært område. Pengebegrepet kan avgrenses til å omfatte lovlige betalingsmidler, på engelsk legal tender. Disse pengene er tvungent eller frigjørende betalingsmiddel, fordi man kan gjøre opp gjeld ved å betale med dem. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nyere mynter og pengeenheter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 160 artikler:

J

  1. jun

U

  1. USD

W

  1. won

#

  1. £