FIM, tidligere valutakode for finske mark. Finland konverterte sin valuta til euro (EUR) 1. januar 1999.