Pahlavi, iransk bullion gullmynt slått mellom 1926 og 1979. Avløste Qajardynastiets toman. Den har navn etter det nye Pahlavidynastiet grunnlagt ved statskupp av Reza Shah Pahlavi, som regjerte fra 1925 til 1941. Utmyntingen fortsatte under sønnen og etterfølgeren Muhammed Reza Shah, som regjerte inntil 1979, da den islamske revolusjonen veltet sjahens styre.