SEK, internasjonal valutakode for svenske kroner. Sverige, som er medlem av EU, har valgt å beholde den svenske kronen og ikke gå over til euro. Fra 1. juli 2016 er de eldre 20-, 50- og 1000-kronersedlene ikke lenger gyldig betalingsmiddel.